Geschiedenis

In 1934 is de Gildenbond als nieuw vakbondscentrum gebouwd en in 1935 voor allerlei activiteiten in gebruik genomen door de R.K. Werkliedenvereniging Sint Jan te Kaatsheuvel.

Door de malaise in de schoenindustrie eind jaren zeventig verminderden de vakbondsactiviteiten en werd het gebouw in toenemende mate gebruikt voor huisvesting van allerlei verenigingen en instellingen.

In 1998 nam een aantal vaste gebruikers en voorstanders van handhaving van de Gildenbond het initiatief om via het zgn. vrijwilligersmodel verder te gaan.
Geen moeite was teveel om nieuwe gebruikers aan te trekken.

De succesvolle voortzetting van de activiteiten van en in de Gildenbond stimuleerde plannen voor uitbreiding met de Peppingzaal (de huidige Rabozaal) en renovatie van de Jan Beerenszaal. De gemeente verleende voor beide vrij gemakkelijk toestemming waaruit de erkenning van de rol van de Gildenbond voor het Kaatsheuvelse verenigingsleven mocht worden afgeleid.

In de jaren daarna wordt het pand nog een aantal keren verbouwd. Zo wordt de rokersruimte aan de voorzijde van het pand gebouwd (was voorheen een terras) zodat er voldoende ruimte ontstaat in het café. Tevens worden de toilettten gemoderniseerd en krijgt de keuken een facelift. Ook krijgt het pand voorzien van een traplift. 

Na een periode van 1 ½ jaar wordt de Gildenbond op 26-11-2006 geopend.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Schrijf u in om informatie te ontvangen over aankomende evenementen