7 en 8 december jaarlijkse fototentoonstelling Heemkundekring Kaatsheuvel

Fototentoonstelling

Heemkundekring Kaatsheuvel

“Zo verdienden we de kost”

& presentatie Aaw Nieuws?

Datum:  7 - 8 dec 2019

Tijdstip:  11:00 - 17:00 uur

Locatie:  De Gildenbond

In deze uitgebreide tentoonstelling wordt stil gestaan bij de wijze waarop

men in Kaatsheuvel de kost verdiende in de afgelopen eeuwen.

Beroepen, ambachten, winkels en bedrijven zullen aan bod komen.

Toegang is, zoals gebruikelijk voor de jaarlijkse grote tentoonstelling, gratis.

NIEUWSBRIEF

Klik hier indien u voortaan de Nieuwsbrief van het MuziekCafé wilt ontvangen.

 

FACEBOOK

Volg ons op Facebook

De Gildenbond

Mgr. Völkerstraat 3
5171 JM Kaatsheuvel
Tel.: 0416 - 27 22 26
info@gildenbond.nl

Postbus 157
5170 AD Kaatsheuvel


DISCLAIMER

ER IS VEEL AANDACHT EN ZORG BESTEED AAN DE WEBSITE. WIJ STREVEN ERNAAR DAT ALLE INFORMATIE ZO VOLLEDIG, JUIST, BEGRIJPELIJK, NAUWKEURIG EN ACTUEEL MOGELIJK IS. ONDANKS ALLE VOORTDUREND GELEVERDE INSPANNINGEN KUNNEN WIJ NIET GARANDEREN DAT DE TER BESCHIKKING GESTELDE INFORMATIE VOLLEDIG, JUIST, NAUWKEURIG OF BIJGEWERKT IS. ALS DE OP (OF VIA) DE SITE VERSTREKTE INFORMATIE TEKORTKOMINGEN VERTOONT, ZULLEN WIJ DE GROOTST MOGELIJKE INSPANNING LEVEREN OM DAT ZO SNEL MOGELIJK TE CORRIGEREN. WIJ KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE SCHADE DIE ONTSTAAT UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE OF VAN DE OP OF VIA DE SITE TER BESCHIKKING GESTELDE INFORMATIE.

Copyright 2015 De Gildenbond | webmaster: webmaster@gildenbond.nl