EDUARD STEENBERGEN SCHRIJFT

Het eerste Gildenhuis "De Gildenbond" was gevestigd in 1915 in de Hoofdstraat boven de Coöperatie waar thans winkelcentrum Hoofdpoort is.

Gebruikers waren: vakverenigingen, het Kruisverbond propagandaclub, het R.K. Ziekenfonds, een geitenfokvereniging en als zaal voor de leden van de Coöperatie.
Judocus van Tilburg was de eerste conciërge voor fl. 10,-- per week.
In 1934 op 20 oktober was de eerste steenlegging voor de huidige Gildenbond in de Mgr. Völkerstraat.
Bij de opening in 1935 lezen we in de krant:
R.K. Gildenbond, de huisvesting van de R.K. Werklieden Vereniging met haar vele onderafdelingen. Een grote vergaderzaal ruim en luchtig met prachtig toneel, een riant café langs de straatzijde met ingebouwd buffet waar beschildering, verlichting en aankleding aan de eisen des tijds beantwoorden. Een aantal kamers en de jongerenwerkmanszaal. Alles bijeen een groot werk van architect Jan Prins.

geschied03a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geschied04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geschied05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder: De Gildenbond Oude stijl

Copyright 2015 De Gildenbond | webmaster: webmaster@gildenbond.nl