DE GILDENBOND OUDE STIJL

In 1982 werden de vakbondsactiviteiten in de Gildenbond beëindigd en ging de stichting volledig functioneren als thuishonk voor plaatselijke verenigingen en instellingen.

ARTIKEL IN HET NIEUWSBLAD (1985)

Viering wordt aanstaand weekend ingezet

Gildenbond zoekt vijftig jaar naar goede wegen

KAATSHEUVEL  De Gildenbond aan de Monseigneur Völkerstraat in Kaatsheuvel viert dit jaar zijn gouden jubileum. Vijftig jaar lang heeft het gebouw een belangrijke plaats ingenomen in de Kaatsheuvelse samenleving. De Gildenbond heeft altijd dichtbij de gewone mensen gestaan, is de mening van het huidige bestuur. Dat zijn John van Wanrooy, voorzitter; Frans van Wezel, vice-voorzitter; Iet van Leeuwen-Böinck, secretaris; Frans van Onzenoord, penningmeester; de commissarissen Piet Kemmeren, Piet Sprangers, Sjef van Nieuwstadt, Bertus Kemmeren, Cor Damen en Peter van Gulik, en als het aan hen ligt zal die band met de bevolking blijven bestaan.

Mooi is de Gildenbond niet - een typisch stuk utiliteitsbouw uit de jaren dertig - maar het heeft zijn rol steeds met verve gespeeld en is uit de vele moeilijkheden en tegenslagen met vlag en wimpel tevoorschijn gekomen. Er is dus alle reden om het gouden jubileum te vieren en De Gildenbond doet dat op 13 en 14 april.

Programma

Zaterdag 13 april is er 's middags vanaf drie uur een receptie. 's Avonds volgt een feest voor genodigden. Zondag 14 april is er een feestmiddag voor de hele Kaatsheuvelse bevolking. Harmonie Kaatsheuvel en de koren La Jeunesse en Circle Game zorgen voor muziek en zang. Ook gehandicaptendrumband Prins Maurits, David Sallas en een Dixielandband houden de stemming erin. Het Kaatsheuvels Volkstoneel brengt, verdeeld over de middag, vijf satirische taferelen waarin de geschiedenis van De Gildenbond op de korrel genomen wordt. De Langstraatse Amateurfilmers (LAS) draaien tekenfilms voor de kinderen. In het bar-gedeelte van De Gildenbond wordt door heemkundekring De Ketsheuvel een kleine foto-expositie ingericht die een beeld geeft van Kaatsheuvel in 1935.
Later in het jubileumjaar volgen nog andere festiviteiten. De Verenigingen die aan het bovenstaande feestprogramma meewerken zijn allemaal thuis in De Gildenbond. Daarbij horen ook de FNV, de NCB, de KVO, de KGV en de KVB om maar enkele lettercombinaties te noemen. Voorts drie dansorkesten, een vogelhouders- en een duivenhoudersvereniging, het opbouwwerk, de stichting Helpt Elkaar, verschillende bejaardenclubs, sportvereniging Smash'84 en de kynologenclub. Allemaal voelen zij zich betrokken bij de Gildenbond en vieren het jubileum mee.

Historie

In 1935 nam de Katholieke Arbeidersbond het gebouw in gebruik na een jarenlange vestiging boven de winkel van de Coöperatie. Pastoor De Klijn was de drijvende kracht achter de nieuwbouwplannen. De Kaatsheuvelse "werkmensen" spaarden het benodigde geld bijeen en dat was niet makkelijk in de crisistijd. Dankzij een aanvullende lening van 34.000 gulden kon het nieuwe bondsgebouw gesticht worden.

Niemand baas

Het was een gezellig bondsgebouw waar weinig werd geregeld en niemand de baas was. De gang van zaken werd min of meer aan de bezoekers overgelaten. Die stookten zelf de kachel en Marinus Pagie, de toenmalige beheerder, liet ook weleens de tapkast aan vreemde handen over, omdat hij eerst zijn kinderen naar bed moest brengen. Die knusheid werd verstoord toen in 1940 de Duitse bezetters het gebouw vorderden voor inkwartiering. Toen twee jaar later het Nationaal Arbeidersfront (NAF), een duitsgezinde vakbond die gelukkig maar weinig leden had, zich in De Gildenbond nestelde, was het gebouw al volledig uitgewoond.
Na de oorlog moest De Gildenbond van de regering worden teruggekocht en ook om het gebouw weer bruikbaar te maken was een heleboel geld nodig. Toch ontstond al snel een nieuwe bloeiperiode. Dans-, toneel- en "ontwikkelings"avonden en niet te vergeten de matinees, werden druk bezocht. De vakorganisaties, de katholieke jeugdbeweging (kajotters) en andere instellingen maakten gebruik van de beschikbare ruimte. Maar in de jaren zestig was die gouden tijd voorbij. Er kwam te veel ander vertier voor de jeugd, de invloed van de televisie liet zich gelden. Het geld raakte op, er moest worden geleend om de eindjes aan elkaar te knopen.

Verdienste

Het is de verdienste van het toenmalige bestuur van De Gildenbond – voorzitter Jacques Stokkermans, Jo Verharen, Hein van Boxtel, Frans van Onzenoord, Gerard Bouman, Harry van Hulten, Harry Glaudemans, Piet Kemmeren en Harry Kops – dat ze toen de strijd niet hebben opgegeven. Er werden voortdurend wegen gezocht om De Gildenbond te behouden en als het kon nieuw leven in te blazen. Plannen in de richting van een sportzaal of een instructiebad werden door het gemeentebestuur afgekeurd. Pas in 1976 vonden het bestuur van De Gildenbond en de gemeente elkaar in een gezamenlijke oplossing. De gemeente kocht het gebouw voor twee ton en liet het voor nog eens zeven ton opknappen. Jaarlijks wordt 120.000 gulden subsidie op tafel gelegd. Met dit bedrag en de inkomsten die door de gebruikende verenigingen worden afgedragen is De Gildenbond zijn toekomst weer zeker. Sinds 1981 is de exploitatie in handen van stichting De Gildenbond. Men heeft tegenwoordig zelfs geld over. Dit potje wordt niet opgemaakt aan allerlei overbodige fratsen, maar degelijk beheerd door het Sociaal Cultureel Fonds Kaatsheuvel. Met dit fonds worden noodlijdende verenigingen waarvan het voortbestaan van belang is voor de Kaatsheuvelse gemeenschap, geholpen.

geschied06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder: De Gildenbond Nieuwe Stijl

Copyright 2015 De Gildenbond | webmaster: webmaster@gildenbond.nl