UITBREIDING EN RENOVATIE

De succesvolle voortzetting van de activiteiten van en in de Gildenbond stimuleerde plannen voor uitbreiding met de Peppingzaal (de huidige Rabozaal) en renovatie van de Jan Beerenszaal. De gemeente verleende voor beide vrij gemakkelijk toestemming waaruit de erkenning van de rol van de Gildenbond voor het Kaatsheuvelse verenigingsleven mocht worden afgeleid.

GROOTSCHALIGE RENOVATIE

De 3e fase, totaalrenovatie werd in 2004 door het bestuur voorbereid en in 2006 uitgevoerd.

ARTIKEL IN DE LANGSTRAAT (27 APR. 2004):

De Gildenbond wil voor miljoen verbouwen
De Gildenbond in Kaatsheuvel moet drastisch verbouwd worden. Volgens het bestuur voldoet het gemeenschapshuis niet meer aan de eisen van deze tijd en zijn de faciliteiten niet afgestemd op het huidige aantal gebruikers. De kosten van de renovatie zijn geraamd op bijna een miljoen euro.
Kaatsheuvel - Gemeenschapshuis
door Arine van Heeswijk
Het jaar 2004 is cruciaal voor de toekomst van De Gildenbond, meent voorzitter H. van de Made. Om de uitbreidingsplannen te realiseren is subsidie van de gemeente een vereiste. "Met de inkomsten die we verkrijgen uit de verhuur van zalen zijn we zelfvoorzienend, maar daarmee is alles gezegd", zegt Van de Made.
Het bestuur van De Gildenbond maakt zich echter zorgen. "We komen helemaal niet voor in de begroting 2005", zegt Van de Made.
Om de uitbreiding mogelijk te maken moet de gemeente De Gildenbond meenemen in het zogenaamde accommodatiebeleid. Hierin zet de gemeente uiteen aan wat voor accommodaties behoefte is en hoe het met het aanbod is gesteld. Het streven is om het accommodatiebeleid nog dit jaar vast te stellen. Van de Made: "Er hangt veel af van wat er dit jaar wordt besloten. Aan de huidige staat van De Gildenbond moet echt iets gebeuren".

Belang

Van de Made hoopt dat de gemeente inziet dat het maatschappelijk belang van De Gildenbond in het dorp groot is. "Meer dan de helft van alle Kaatsheuvelse verenigingen huist bij ons", zegt Van de Made.
Tijdens een informatieavond in De Gildenbond hebben de fractievoorzitters van de Loonse partijen 'unaniem' aangegeven positief te staan tegenover de uitbreidingsplannen van De Gildenbond, aldus Van de Made. De vraag blijft alleen of de gemeente, met de ombuigingen in het vooruitzicht, geld vrij wil maken.

Tekeningen

De tekeningen voor een verbouwing van De Gildenbond liggen klaar. Van de Made: "Gemaakt door een stagiair van Pepping. Daarvoor hebben we niets hoeven betalen. We draaien hier de hele zaak op vrijwilligers."
In de verbouwingsplannen wordt het café in De Gildenbond een stuk doorgetrokken en uitgebreid met wat nu het 'terras' is.
Die vergroting van de ruimte is volgens Van de Made noodzakelijk omdat er steeds vaker spanningen ontstaan tussen biljarters die competitie spelen en andere bezoeker aan de bar. "Als er dertig personen van een zangkoor aan de bar zitten, moeten biljarters die steeds vragen aan de kant te gaan. Het is gewoon veel te krap. Bij flauwekul-biljart is dat nog niet zo erg, maar er worden hier ook officiële wedstrijden gespeeld."

Sanitair

Behalve de aanpassingen in het café-gedeelte worden ook het sanitair aangepakt en fors uitgebreid. "We hebben maar twee damestoiletten. Dat kan echt niet gezien het aantal gebruikers. Zeker met het carnaval ontstaan gewoon onmogelijke situaties. Bovendien is het vanuit hygiënisch oogpunt ook niet van deze tijd. De toiletten staan er vanaf 1978 en er is nooit meer iets aan gedaan."

Lift

Ook zijn in de nieuwe Gildenbond-plannen een lift opgenomen en een bovenverdieping met meer zaalruimte. "Niet omdat we willen uitbreiden in de zin van meer verenigingen kunnen onderbrengen, maar om de huidige gebruikers een fatsoenlijk onderkomen te bieden", benadrukt bestuurslid B. Coolen. Op de begane grond gaat zaalruimte verloren als het aantal sanitaire voorzieningen wordt uitgebreid.

ARTIKEL IN BRABANTS DAGBLAD (21 NOV. 2006):

Deuken horen niet meer in de Gildenbond

Na ruim een half jaar van verbouwen is centrum De Gildenbond in Kaatsheuvel volledig in het nieuw gestoken.
Kaatsheuvel - Gildenbond
door Jeroen Ketelaars
Pas erop: deuken in deuren worden niet meer getolereerd. De Gildenbond is namelijk De Gildenbond niet meer. "In het oude gebouw maakte het niet uit als je met een tafel tegen een deur stootte. Die deuk kon er nog we] bij", zegt Harrie van de Made, die sinds medio 1989 voorzitter van De Gildenbond is. Zondag 26 november gaat het sociaal-cultureel centrum aan de Mgr. Völkerstraat in Kaatsheuvel, na een verbouwingsperiode van ruim een half jaar, weer open. "Nu moeten we er écht op gaan letten dat het gebouw netjes en ordelijk gebruikt wordt", zegt Van de Made.
Er is veel gebeurd het laatste jaar en nog wordt er hard gewerkt. Het begint al bij aankomst: fietsen die eerst recht voor het pand geplaatst konden worden, moeten voortaan achter het gebouw staan. Een kleine prijs, want bezoekers krijgen er een uitgebreid cafégedeelte voor terug. "Dit deel is het hart van het gebouw", vertelt Van de Made.
Het voor De Gildenbond zo belangrijke vertrek (waar een rokersruimte aan gebouwd is) is dan ook voorzien van een nieuwe bar. En wie ook een hapje wil eten, wordt op de wenken bediend: de keuken is geheel vernieuwd. Tijdens de rondleiding passeren we verder onder meer een spiksplinternieuw gehandicaptentoilet, een garderobe ("Die hebben we nooit gehad") en tal van andere ruimtes die in het nieuw zijn gestoken. "Het hele gebouw was oud en versleten", zegt Van de Made. "Het is nu prachtig."
Dat bij De Gildenbond vrijwilligers een belangrijke rol spelen, is ook bij de verbouwing gebleken. "Zij hebben in de zomer gesloopt, geschilderd, getimmerd", vertelt Van de Made vol waardering.

Onder het mes

Terwijl De Gildenbond 'onder het mes ging', hebben de verenigingen en clubs die er thuis zijn, hun activiteiten gewoon door kunnen laten gaan, omdat er onderdak gevonden werd in het oude Pepping-gebouw.

Niet meer klagen

Het Gildenbond-gebouw dateert van medio jaren dertig. In de zeven decennia van haar bestaan heeft het voormalige vakbondscentrum nooit echt grote verbouwingen of restauraties ondergaan, afgezien van een aanpassing in 1978. "Nu hoeven mensen niet meer te klagen dat de verwarming kapot is, of de verlichting. Nu zorgen we voor een mooi product."

geschied08

Copyright 2015 De Gildenbond | webmaster: webmaster@gildenbond.nl